Romerriget er et oldtidsrige, som blev grundlagt i Rom d. 21. april 753 før Kr. Det er i hvert fald romernes egen version af historien, men faktum er, at Roms historie strækker sig endnu længere tilbage i tiden. Imperium Romanum – Det Romerske Imperium – eksisterede som officiel betegnelse for romerriget fra første århundrede efter Kr., og da kejser Julius Nepos døde i 480, sluttede det. Da Romerriget var allerstørst – omkring starten af 100-tallet efter Kr. – strakte imperiet sig fra Sahara i syd til England i nord, og fra Atlanterhavet i vest til Eufrat i øst. Er du fascineret af romerriget og Danmarks oldtid, kan du f.eks. søge optagelse på historiestudiet på Københavns Universitet , hvilket giver dig rig mulighed for at fordybe dig. Men du kan også læse med her på bloggen og få mere viden og indsigt.

Romerrigets perioder

Romerrigets historie kan inddeles i flere perioder. Kongetiden varede fra Romerrigets begyndelse og til den sidste konge, Tarquinius Superbus, blev fordrevet i 509 f. Kr. Derefter blev republikken født, og den tidligere kongemagt blev opdelt i den lovgivende magt (folkeforsamlingen), den udøvende magt (valgte embedsmænd) og den rådgivende magt (senatet). Fra år 27 f.Kr. begyndte kejsertiden, og romerriget oplevede sin storhedstid. Rom voksede og blev en stormagt bl.a. som følge af de tre puniske krige (264 – 146 f.Kr.) mod Karthago, som blev komplet smadret i den sidste krig.

Den romerske hærfører Julius Cæsar lykkedes med at erobre Gallien, og han vendte derefter tilbage til Rom og erobrede magten. Han blev selv myrdet i 44 e.Kr. Hans adoptivsøn Octavian, den senere kejser Augustus, overtog magten, og i kølvandet på krige og politisk uro lykkedes det ham i hans regeringstid at skabe fred og fremgang gennem en ny styreform i det romerske imperium, som blandt andet betød, at centralmagten blev styrket, og der skete en effektivisering af administrationen i provinsen. Det var først i 476, at den vestlige del af romerriget faldt, og den østlige del af romerriget eksisterede indtil 1453.

Udbredelsen af romersk kultur

Romerne udbredte den romerske kultur til hele romerriget, og latin blev mange steder det dominerende talesprog, fordi det også var romernes administrationssprog. Romerriget har derfor påvirket mange forskellige kulturer undervejs, og i dag finder man spor af romersk arkitektur, billedkunst og religion mange steder i det gamle imperium.

Romersk arkitektur

Romersk arkitektur bygger oprindeligt på teknikker og formsprog, som de lærte af grækerne. I perioden 200 f.Kr. til omkring 200 e.Kr. var det dog romerske arkitekter som udviklede den romerske arkitektur, og det er en meget indflydelsesrig periode i arkitekturhistorien. Her begyndte romerne at anvende beton, og dermed kunne de bygge hvælvinger, kupler og højhuse, som tidligere havde været meget svært eller helt umuligt. Med beton kunne romerne desuden bygge akvædukter, broer, haveanlæg, søjlehaller og kejserlige badeanlæg, hvilket man finder eksempler på mange steder i Rom. Der blev også bygget mange smukke templer, hvor Pantheon i Rom er det mest kendte eksempel.

Romersk kunst

Der findes mange velbevarede romerske skulpturer i hellenistisk stil, og der findes mange romerske skulpturer, som er kopier af originale græske skulpturer. Rundskulpturerne er bl.a. statuer, portrætbuster og gudebilleder, som efterligner græsk, klassicistisk formsprog. Materialet, der blev anvendt, var som regel enten marmor eller bronze.

I kejsertiden begyndte romerne at fremstille relieffer, som man især finder på æresbuer, triumfbuer eller i templer. Motivet var bl.a. kejseren, der ofrede til guderne for igennem kunsten at vise sit gode forhold til dem. Relieffer blev også anvendt i grave, hvor de skildrede den døde i sit tidligere erhverv her på jorden samt efterlivet.

Romersk kunsthåndværk omfattede bl.a. smykker, glas, parfumeflasker og bronzekar, som der også blev handlet med forskellige steder i Europa. Mosaikker blev anvendt til at udsmykke større byggerier, og her finder man mange smukke eksempler i kirkerne i Ravenna.

Romerriget og Danmark

Romerriget grænsede op til Germania, som var et stort område af det, som i dag er Tyskland, samt Danmark. Det lykkedes aldrig romerne at erobre Germania, som på det tidspunkt mest bestod af stammer, der blev ledet af høvdinge, i hvert fald hvis man skal tro den romerske historieskriver Tactitus. Han skrev flere bøger om Germania og ”de vilde og blonde” germanere, som levede i nord og havde deres egne skikke. Romersk kunsthåndværk og smykker fandt dog vej til Danmark alligevel, og der er fundet romerske genstande i høvdinge- og stormændsgrave i Danmark.