Vikingetiden er en periode, som mange – både unge og ældre – synes er spændende, og der er blevet lavet tv-serier om vikingerne som fx Vikings fra 2013, der løb over 6 sæsoner på HBO. I Danmark har det for nylig skabt furore, at designeren Jim Lyngvild har redesignet Nationalmuseets vikingeudstilling, men ikke desto mindre er nysgerrige danskere strømmet til lige siden første dag, udstillingen åbnede.

Spændende og dramatisk historisk periode

Vikingetiden varede fra sidst i 700 tallet og indtil midten af 1000-tallet, men der er intet støvet over vikingetiden og de dramatiske historier om vikinger i Danmark, Sverige og Norge, som tog af sted på farefulde erobrings- og plyndringstogter over hele Europa og helt ud i dele af Asien.

Vikingerne bosatte sig ikke kun i Frankrig og England, men de var også nogle hårdføre typer, der slog sig ned på Færøerne, i Grønland og på Island, som hidtil havde været ubeboede steder, og de nåede sågar helt til Amerika. I slutningen af vikingetiden fandt kristendommen vej til Skandinavien, og i 965 lod Harald Blåtand sig døbe, og ved Danmarks officielle overgang til kristendommen blev danerne kristne. Efterfølgende blev landene i Norden etableret i forskellige riger.

Røvere og handelsmænd

De islandske sagaforfattere, som nedfældede historierne om vikingerne i 1200-1300-tallet, har haft afgørende betydning for den senere opfattelse af vikingerne. I bevarede runeindskrifter samt eddadigtiging og skjaldedigtning kan man se, at der i 1200-tallet var et fælles sprog i Norden. Vikingerne har selv den dag i dag en betydning for den danske og nordiske selvforståelse. Vikingerne skildres som røvere og krigere, men også som handelsmænd og landmænd med gode organisatoriske evner, og med deres vikingeskibe kunne de komme vidt omkring, hvilket også havde stor betydning for, at de i stigende omfang kunne afsætte nordeuropæiske varer som fx pelsvarer, der efterhånden blev mere efterspurgte. Vikingerne var også medvirkende til, at der blev grundlagt nye byer som fx Ribe i Nordeuropa. Konger og høvdinger kunne sagtens se fordele ved vikingernes færdigheder inden for handel, og de tilbød at beskytte vikingernes handel, og det blev så også grundlaget for, at kongemagten voksede i Danmark. Der er gjort adskillige fund af vikingeskibe, og den mest kendte type er langskibet, som blev brugt både, når vikingerne skulle på plyndringstogter, men også når de skulle opdage nye steder i en stor verden. Det er en udbredt kliché, at vikingerne var beskidte og svedige og aldrig gik i bad, men det modsatte er faktisk tilfældet. De gik meget op i hygiejne og renlighed, og der fandtes badehytter, som de flittigt benyttede. De fleste vikinger blev begravet til søs, men der findes også en del steder i Europa med gravpladser, som stammer tilbage fra vikingetiden, fx gravpladser ved Lindholm Høje og gravhøje ved Gamla Uppsala.

Erobringen af England

Selvom vikingetiden slutter i Danmark i 900-tallet, så fortsætter den i England indtil omkring år 1000. Den danske konge Svend Tveskæg tog til England og afpressede landet for danegæld, for der var nemlig en del sølv at hente i England. Englænderne ydede ikke særlig megen modstand på grund af interne konflikter, og England blev erobret først af Svend Tveskæg og siden hen af Knud den Store.